Skip to Main Content
Skill National Bureau for Students with Disabilities
Print this page  Print this page

'Into' Gwirfoddoli yng Nghymru


Gall gwirfoddoli fod yn ddull gwych o ennill profiad defnyddiol, efallai cael blas o’r math o waith y mae gennych ddiddordeb ynddo neu am eich bod yn awyddus i wirfoddoli.

Mae Gwirfoddoli hefyd yn ddull da o ddysgu mwy am bynciau yr hoffech eu hastudio ar lefel addysg bellach neu addysg uwch neu ddysgu yn y gweithle i’ch paratoi ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol.

 Jonny                              


                 
Gwirfoddolwyr
Cyfleoedd i Wirfoddoli       
            
Jadie

 

Mae Sgil (Skill) wedi paratoi gwybodaeth ar wirfoddoli i’ch helpu i ddewis y math o brofiad yr ydych yn chwilio amdano neu’r hyn y gallech ei elwa o’r profiad. Porwch yma i gael syniad am wirfoddoli. 

Mae ystod ehangach o gyfleoedd ar gael, a byddai angen, gan ddibynnu ar y swydd, peth profiad blaenorol er na fyddai angen hynny ar swyddi eraill.
Cysylltwch â ni os hoffech unrhyw gyngor.

Gwaith di-dâl yw gwirfoddoli ac ni ddylai effeithio ar unrhyw fudd-dal yr ydych yn ei dderbyn, er y byddai rhaid i chi hysbysu eich Swyddfa Byd Gwaith leol.

Am ragor o wybodaeth am wirfoddoli a gwirfoddoli a budd-daliadau,

 

cliciwch yma:

 

    [i’r top] 
 
 
Gwirfoddolwyr


Mae Jonathan Cotsen yn aelod o Bwyllgor Cangen Sgil Cymru sy’n llywio gwaith Sgil Cymru.
Mae Jadie Hutchin wedi graddio yn ddiweddar ac yn Llysgennad Sgil.
Cliciwch yma i ddarllen mwy am Brofiad Myfyrwyr a Dysgwyr  
   

    [i’r top]
 


Gwirfoddolwch heddiw!

Prosiect Llysgennad Sgil Cymru 2011

Hoffech chi fod yn Llysgennad Sgil Cymru? Hoffech chi siarad â phobl ifanc anabl am eich profiad a’u helpu i gyflawni eu llawn botensial a chyrraedd eu nodau?

Dyfarnwyd arian i Sgil Cymru gan Ymddiriedolaeth Elusennol Stadiwm y Mileniwm ar gyfer Prosiect Llysgennad Sgil Cymru. Byddwch chi’n darparu hyfforddiant a thalu treuliau a byddwch yn dod yn rhan o dîm o wirfoddolwyr sy’n gweithio i helpu pobl ifanc anabl i gyflawni’r hyn y maen nhw am ei gyflawni ac i oresgyn rhwystrau, yn union fel gwnaethoch chi.

Am wybod rhagor? 

Cysylltwch â Sgil Cymru heddiw. Edrychwn ymlaen i gwrdd â chi. 
 

 

Cyfleoedd Eraill

Mae Sgil Cymru yn cydweithio gyda sefydliadau eraill i wella a hyrwyddo cyfleoedd i wirfoddoli.

Mae Able Radio yn cynnig ystod o gyfleoedd i wirfoddoli yn seilieidig yn y stiwdio neu’r cartref.

Mae Able Radio yn orsaf ar lein fyw, yn darlledu i wrandawyr sydd â diddordeb mewn anabledd neu gyflwr meddygol cyfyngol.Gallwch wrando ar Able unrhywbryd ar www.ableradio.com

Cliciwch yma am ddisgrifiad swydd gwirfoddoli a manylion cysylltu ar gyfer Cydlynydd Fforwm –yn seiliedig yn y cartref ( Forum Co-ordinator - home based.)

Cliciwch yma am ddisgrifiad swydd gwirfoddoli a manylion cysylltu ar gyfer Peiriannydd Radio, Gweithredydd Stiwdio, Cynhyrchydd, Cyflwynydd, Cynorthwyydd Radio, Cydlynydd Cerdd a Derbynnydd (Radio Engineer, Studio Technical Operator, Producer, Presenter, Radio Assistant, Music Co-ordinator and Receptionist).

 
Mae Able wedi’i leoli ym Mhontypwl a gellir cyrraedd yno mewn car neu ar y trên.
   
   

    [i’r top]
 

 

Sefydliadau Gwirfoddoli
 
GAVO  
 

 

Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Castell-nedd Porth Talbot 
  
   
 Interlink Volunteer Centre
 
   
  
Carmarthenshire Association of Voluntary Service 

PAVS Volunteering Pembrokeshire 


Swansea Council for Voluntary Service

 

Volunteering Wales 

 

Gwasanaeth Cymunedol Gwirfoddol 

Medrwn Môn 
 
WCVA / Cyngor Gweithredu Gwirfoddoli Cymru 

Citizen Advice Cymru / Cyngor ar Bopeth Cymru
 
 
 
 
Voluntary Action Merthyr Tydfil 
 
 
    [i’r top]


'Investor In People' logo